8. Instrumental III

Ciències socials

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500016071415&name=DLFE-
1035920.pdf

https://youtu.be/G2tUkEvo_lM
Història Antiga: https://youtu.be/y2zmEW36ERo

Matemàtiques

PDF Més recursos Matemàtiques. Ed. Santillana.
http://ceipesmolinar.cat
-PDF Matemàtiques 6è Primària. Ed. Voramar Santillana.
-Banc de recursos “Paideia” (adaptació de continguts relatius a primària; adaptació d’algun contingut relatiu a secundària)
http://www.paideia.cat/

Ciències naturals

-PDF Coneixement del medi 4t. Primària. Ed Voramar-Santillana.
http://ceipesmolinar.cat

-Banc de recursos “Paideia” (adaptació d’algunes activitats).
http://www.paideia.cat/

Comments are closed.