7. Instrumental II

-“Comencem”
https://www.xelu.net/html/materials/materials_fitxa.php?materials_ID=11&idioma=catala
-Adaptació lectures aula d’acollida IES Vallbona
https://blocs.xtec.cat/acollidavallbona/lectures/
-Banc de recursos “Paideia” (adaptació dels continguts relatius a primària pel que fa a ortografia, gramàtica, estructuració d’oracions molt simples…)
http://www.paideia.cat/

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009394165&name=DLFE-304182.pdf

Comments are closed.