Informàtica

Competències en TIC

Objectiu

Poder desenvolupar-se amb facilitat en l’àmbit de  les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la societat actual.

Nivells impartits a l’escola:

COMPETIC Inicial: adreçat a persones que volen assolir un domini bàsic de les TIC i que no fan servir mai un ordinador o de manera molt superficial

COMPETIC 1: adreçat a persones que ja tenen un domini bàsic de les TIC però els agradaria ampliar aquests coneixements

Continguts del curs

Competic inicial:

  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Navegació i comunicació en el món digital.

Competic 1:

  • Tractament de la informació numèrica.
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Cultura, participació i civisme digital

Requisits d’accés

Poden accedir a aquests estudis les persones alfabetitzades, més grans de 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació. Es demana també que tinguin un nivell mínim de comprensió del català.

A l’escola fem una petita entrevista en el moment de la matrícula per situar  els alumnes en un nivell o l’altre depenent dels seus coneixements.

Acreditació

L’alumne és avaluat per la seva feina durant el curs i per la realització d’un projecte final. Si assoleix les competències acreditarà el nivell Competic inicial (sense equivalència ACTIC*) o el Competic 1 (equivalent a l’ACTIC bàsic) amb un certificat oficial.

Continuïtat

L’alumne que acredita Competic 1 i per tant ACTIC bàsic, pot:

  • Continuar estudiant el nivell Competic 2 (equivalent a l’ACTIC mitjà)
  • Preparar-se per la prova lliure que acredita l’ACTIC mitjà

*ACTIC és la Acreditació en Competències de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que s’obté en aprovar els exàmens lliures que convoca el Departament en centres degudament autoritzats.

Vine o truca a l’Escola per consultar horaris i places vacants

 

 

Comments are closed