Informàtica

Competències en TIC

Objectiu

Poder desenvolupar-se amb facilitat en l’àmbit de  les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la societat actual.

Nivells impartits a l’escola:

 • COMPETIC Inicial: adreçat a persones que volen assolir un domini bàsic de les TIC i que no fan servir mai un ordinador o de manera molt superficial
  • Els continguts del curs són:
   • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
   • Tractament de la informació escrita.
   • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Els requisits d’accés són:
   • persones alfabetitzades, més grans de 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
   • Es demana també que tinguin un nivell mínim de comprensió del català.
   • A l’escola fem una petita entrevista en el moment de la matrícula per verificar que el nivell que tenen és l’adequat al curs que impartim
  • Acreditació:  L’alumne és avaluat per la seva feina durant el curs. Si assoleix les competències acreditarà el nivell Competic inicial (sense equivalència ACTIC*) amb un certificat oficial.
  • Continuïtat:  L’alumne que acredita Competic  inicial, pot:
   • Continuar estudiant el nivell Competic 1 (equivalent a l’ACTIC bàsic)
   • Preparar-se per la prova lliure que acredita l’ACTIC bàsic

   *ACTIC és la Acreditació en Competències de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que s’obté en aprovar els exàmens lliures que convoca el Departament en centres degudament autoritzats.

 • Informàtica per al curs PRECAM: on els alumnes afiançaran l’ús de les TIC (ofimàtica, correu, navegació, identitat digital, etc..)
 • Informàtica per joves nouvinguts entre 16 i 18 anys: per a què els alumnes puguin fer servir les eines TIC pel seu desenvolupament en la nostra societat

Vine o truca a l’Escola per consultar horaris i places vacants

 

 

Comments are closed.