Informàtica: Competic

Competències en TIC

Objectiu

Poder desenvolupar-se amb facilitat en l’àmbit de  les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la societat actual.

Nivells impartits a l’escola:

 • COMPETIC Inicial (horari de matí):

Adreçat a persones que volen assolir un domini bàsic de les TIC i que no fan servir mai un ordinador o de manera molt superficial

  • Els continguts del curs són:
   • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
   • Tractament de la informació escrita.
   • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Els requisits d’accés són:
   • persones alfabetitzades, més grans de 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
   • Es demana també que tinguin un nivell mínim de comprensió del català.
   • A l’escola fem una petita entrevista en el moment de la matrícula per verificar que el nivell que tenen és l’adequat al curs que impartim
  • Acreditació:  L’alumne és avaluat per la seva feina durant el curs. Si assoleix les competències acreditarà el nivell Competic inicial (sense equivalència ACTIC*) amb un certificat oficial.
  • Continuïtat:  L’alumne que acredita Competic  inicial, pot:
   • Continuar estudiant el nivell Competic 1 (equivalent a l’ACTIC bàsic)
   • Preparar-se per la prova lliure que acredita l’ACTIC bàsic

   *ACTIC és la Acreditació en Competències de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que s’obté en aprovar els exàmens lliures que convoca el Departament en centres degudament autoritzats.

 • COMPETIC 1 (horari de tarda):

Complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Per tant, cal assegurar que, en començar el nvell 1, l’alumne ja disposa d’un domini elemental de les competències corresponents a COMPETIC Inicial:

 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital
 • C4: Tractament de la informació escrita, totes treballades al llarg del curs de COMPETIC Inicial.

Al finalitzar amb aprofitament el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

Comments are closed.