Català inicial i bàsic (diferents torns)

idiomesObjectiu

Poder-se comunicar de manera bàsica en les dues llengües

Requisits d’accés

Persones que no coneguin la llengua  catalana.

Prèviament a la matrícula, es fa una entrevista per saber a quin nivell s’ha de matricular.

Nivells impartits a l’Escola

  • Català inicial (nivell A1): adreçat a persones que desconeixen aquesta llengua, amb l’objectiu de que es pugui comunicar oralment en finalitzar el curs. Torns de matí, tarda i vespre
  • Català bàsic (nivell A2): adreçat a persones alfabetitzades que ja tenen una comprensió mínima de la llengua a nivell oral. Torns de matí, tarda i vespre

Si vols més informació sobre els estudis de català a les escoles d’adults, fes clic a l’enllaç:

Estudis de català

Comments are closed.