COMPETIC Inicial

Persones destinatàries

Adreçat a persones que volen assolir un domini bàsic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Objectius

Els ensenyaments de COMPETIC inicial tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Contingut

En aquest nivell es treballen tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), que són:

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • Tractament de la informació escrita
 • Navegació i comunicació en el món digital

 

Acreditació: L’alumne és avaluat per la seva feina durant el curs. Si assoleix les competències acreditarà el nivell Competic inicial (sense equivalència ACTIC*) amb un certificat oficial.

*ACTIC és l’Acreditació en Competències de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que s’obté en aprovar els exàmens lliures que convoca el Departament en centres degudament autoritzats.

Accés

 • Persones alfabetitzades, més grans de 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Es demana també que tinguin un nivell mínim de comprensió del català.
 • A l’escola fem una petita entrevista en el moment de la matrícula per verificar que el nivell que tenen és l’adequat al curs que impartim

Sortides

L’alumnat que supera el curs de COMPETIC Inicial pot continuar la seva formació amb el curs de COMPETIC 1.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí

  Can Noè 1

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  Can Noè 2

  Avinguda del Perú, 32
  08304 Mataró
  Tel. 93 169 56 49
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2023. Tots els drets reservats.