Curs

Anglès I

Persones destinatàries

Curs adreçat a les persones que desconeixen o coneixen mínimament la llengua anglesa.

Objectius

Poder comunicar-se de manera bàsica en llengua anglesa.

Contingut

Anglès 1, que es correspon al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Accés

Han de tenir una formació acadèmica mínima per tal de poder seguir el curs.

Sortides

Un cop finalitzats aquest curs, i havent superat l’avaluació, l’alumne/a pot continuar la formació accedint a Anglès 2.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 2
Horari: Tarda

  Can Noè 1

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  Can Noè 2

  Avinguda del Perú, 32
  08304 Mataró
  Tel. 93 169 56 49
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2023. Tots els drets reservats.