Curs

Instrumental IV

Persones destinatàries

Curs adreçat a les persones que volen continuar perfeccionar la lectura i l’escriptura i obtenir la preparació per poder cursar amb èxit el Graduat en Educació Secundària (GES 1).

Objectius

L’objectiu d’aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l’adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental. També l’assoliment d’un nivell A2 del MECR en les dues llengües oficials i un coneixement equivalent al nivell de COMPETIC inicial.

Estructura

2n cicle – 4t nivell (280 hores)

8 hores/setmana

La durada total d’aquesta formació és de 980 hores; no obstant això, es poden acreditar nivells en funció dels coneixements previs de l’alumnat.

Contingut

Àrees curriculars i competències

Els ensenyaments de formació instrumental s’estructuren en tres àrees curriculars i dues competències transversals:

 • Àrea lingüística
 • Àrea matemàtica
 • Àrea del medi natural, social i cultural
 • Competència digital
 • Competència personal, social i laboral

Es treballen integrades al llarg dels dos cicles i es recomana que es concretin a partir de propostes d’aprenentatge globalitzades i competencials en les quals l’alumnat s’aproximi al coneixement des d’una perspectiva transversal, significativa i funcional.

Accés

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una entrevista i/o prova de nivell.

Sortides

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l’educació secundària per a les persones adultes o la preparació per a les proves d’accés a cicles formatius.

En qualsevol cas, l’alumnat pot rebre el consell orientador de les persones tutores del centre on cursa la formació instrumental.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí

  Can Noè 1

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  Can Noè 2

  Avinguda del Perú, 32
  08304 Mataró
  Tel. 93 169 56 49
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2023. Tots els drets reservats.