Curs

Instrumental I

Persones destinatàries

Curs adreçat a les persones que no saben llegir ni escriure i volen aprendre, a més a més, càlcul mental, coneixements del medi social i natural, i informàtica.

Objectius

L’objectiu d’aquests estudis és proporcionar a les persones adultes els elements necessaris que els permetin l’adquisició progressiva de les competències clau per afavorir el seu desenvolupament personal i acadèmic i la integració social i laboral.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental. També l’assoliment d’un nivell A2 del MECR en les dues llengües oficials i un coneixement equivalent al nivell de COMPETIC inicial.

Estructura

1r cicle – 1r nivell (280 hores)

8 hores/setmana

La durada total d’aquesta formació és de 980 hores; no obstant això, es poden acreditar nivells en funció dels coneixements previs de l’alumnat.

Contingut

Àrees curriculars i competències

Els ensenyaments de formació instrumental s’estructuren en tres àrees curriculars i dues competències transversals:

 • Àrea lingüística
 • Àrea matemàtica
 • Àrea del medi natural, social i cultural
 • Competència digital
 • Competència personal, social i laboral

Es treballen integrades al llarg dels dos cicles i es recomana que es concretin a partir de propostes d’aprenentatge globalitzades i competencials en les quals l’alumnat s’aproximi al coneixement des d’una perspectiva transversal, significativa i funcional.

Accés

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una entrevista i/o prova de nivell.

Sortides

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l’educació secundària per a les persones adultes o la preparació per a les proves d’accés a cicles formatius.

En qualsevol cas, l’alumnat pot rebre el consell orientador de les persones tutores del centre on cursa la formació instrumental.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí
  Can Noè 2
  Horari: Tarda
   Can Noè 2
   Horari: Vespre

    Can Noè 1

    Plaça del Canigó, 7
    08303 Mataró
    Tel. 93 796 48 01
    cannoe@ajmataro.cat

    Can Noè 2

    Avinguda del Perú, 32
    08304 Mataró
    Tel. 93 169 56 49
    cannoe@ajmataro.cat

    © Can Noè 2023. Tots els drets reservats.