Anglès 1 (tarda)

Objectius: Poder comunicar-se de manera bàsica en llengua anglesa. El curs està adreçat a persones que desconeixen o  coneixen mínimament aquesta llengua.

Han de tenir una formació acadèmica mínima per tal de poder seguir el curs

Nivells impartits a l’Escola: L’escola imparteix el nivell 1, equivalent al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Comments are closed.